k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

Scala - několik video-úvodů do jazyka

15. 12. 2010 — k47 (CC by)

O Scale jsem na k47čce napsal už několik článků. Povětšinou šlo o malé hacky, které do jazyka přidávaly zajímavé syntaktické konstrukce z jiných jazyků. To všechno umožňovala veliká flexibilita, kterou Scale vetkl Martin Odersky. Ale nikdy jsem se nerozepsal o Scale samotné, která je výjimečná hned v mnoha ohledech. Například kombinuje objektově orientované a funkcionální programování, běží na JVM, její syntaxe je velice flexibilní a stručná (viz).


The Scala Experiment – Can We Provide Better Language Support for Component Systems (2006, Martin Odersky)


FOSDEM 2009 Scala – A Scalable Language (2009, Martin Odersky)


První kroky ve Scale (CZJUG 2010, česky)


Lightweight language support for type-based, concurrent event processing (2010, Philipp Haller, EPFL)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz