k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

Scala - klasický for cyklus

3. 1. 2011 — k47 (CC by)

Scala, na rozdíl od jazyků z rodiny C/C++, neobsahuje for cyklus, protože je podle Martina Oderskyho příliš imperativní a Scala jako taková hodně tíhne k funkcionálnímu jazyku.

Nicméně, to nám nebrání si tuto jazykovou konstrukci doplnit. Tady jsou moje tři pokusné implementace.


// negenerická verze
def classicFor0(init: Int, cond: Int => Boolean, incr: Int => Int)(op: Int => Unit) {
 var i = init
 while (cond(i)) {
  op(i)
  i = incr(i)
 }
}

// použití
classicFor0(0, _ < 10, _ + 1) { i =>
 println(i)
}
// generická verze 1
def classicFor1[@specialized T](init: T, cond: T => Boolean, incr: T => T)(op: T => Unit) {
 var i = init
 while (cond(i)) {
  op(i)
  i = incr(i)
 }
}

// použití
// typová anotace [Int] je tady potřeba, protože kompilátor nedokáže odvodit typ fukncí cond a incr
classicFor1[Int](0, _ < 10, _ + 1) { i =>
 println(i)
}
// generická verze 2
def classicFor2[@specialized T](init: T)(cond: T => Boolean, incr: T => T)(op: T => Unit) {
 var i = init
 while (cond(i)) {
  op(i)
  i = incr(i)
 }
}

// použití
// žádná typová anotace netřeba za cenu jiného zápisu
classicFor2(0)(_ < 10, _ + 1) { i =>
 println(i)
}

Výsledek bohužel není tak flexibilní jako for cyklus v jazycích, které ho mají vestavěný v jazyce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz