k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Scala - články

7. 6. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Prů­běžně do­pl­ňo­vaný seznam všech za­jí­ma­vých článků s té­ma­ti­kou Scaly o které jsem zakopl (ně­které jsou pu­b­li­ko­vané přímo lidmi ze Scala týmu z EPFL)

Blogy

Články

Videa:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz