k47.cz
foto Praha výběr povídky kulturatwitter FB


23. 11. 2010

Nette BC breaks 📷

       

Jednoduchý skript, který vypisuje poslední BC breaky v repozitáři Nette Frameworku a demonstruje krásu jazyka Scala.


import scala.xml.XML
import java.net.URL

val url = new URL("http://github.com/api/v2/xml/commits/list/nette/nette/master")
val xml = XML load url
val commits = xml \ "commit" filter (_.\\("message").text.contains("BC break"))
val n = commits map ((it) => "http://github.com/nette/nette/commit/" + (it \ "id").text + " - " + (it \ "message").text)
println(n mkString "\n")

Stačí uložit do souboru xzy.scala a spustit přes příkazovou řádku: scala xzy.scala


vstoupit do diskuze    sdílet na facebooku, twitteru, google+

příbuzné články:
Scala Elvis operator 📷
Scala - postfixový if 📷
Java boilerplate vs. Scala 📷
Scala - Zřetězené porovnávání 📷
Scala - několik video-úvodů do jazyka 📷
Scala - operátor mocniny 📷

sem odkazují:
Scala - scalable language

píše k47 & NEVERYOUNG, kontakt: ascii@k47.cz