k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

Nette BC breaks

23. 11. 2010 — k47 (CC by-sa)

Jednoduchý skript, který vypisuje poslední BC breakyrepozitáři Nette Frameworku a demonstruje krásu jazyka Scala.


import scala.xml.XML
import java.net.URL

val url = new URL("http://github.com/api/v2/xml/commits/list/nette/nette/master")
val xml = XML load url
val commits = xml \ "commit" filter (_.\\("message").text.contains("BC break"))
val n = commits map ((it) => "http://github.com/nette/nette/commit/" + (it \ "id").text + " - " + (it \ "message").text)
println(n mkString "\n")

Stačí uložit do souboru xzy.scala a spustit přes příkazovou řádku: scala xzy.scala

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz