k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Nette BC breaks

23. 11. 2010 (před 10 lety) — k47 (CC by-sa)

Jed­no­du­chý skript, který vy­pi­suje po­slední BC breakyre­po­zi­táři Nette Fra­meworku a de­mon­struje krásu jazyka Scala.


import scala.xml.XML
import java.net.URL

val url = new URL("http://github.com/api/v2/xml/commits/list/nette/nette/master")
val xml = XML load url
val commits = xml \ "commit" filter (_.\\("message").text.contains("BC break"))
val n = commits map ((it) => "http://github.com/nette/nette/commit/" + (it \ "id").text + " - " + (it \ "message").text)
println(n mkString "\n")

Stačí uložit do sou­boru xzy.scala a spus­tit přes pří­ka­zo­vou řádku: scala xzy.scala

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz