k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Java boilerplate vs. Scala

9. 12. 2010 (aktualizováno 30. 5. 2021) — k47 (CC by)

1. ukázka po­chází odsud

// Java
class Employee
{
  private final String name;
  private final int age;
  private final int salary;

  public Employee(String name, int age, int salary)
  {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.salary = salary;
  }

  public String getName()
  {
    return this.name;
  }

  public int getAge()
  {
    return this.age;
  }

  public int getSalary()
  {
    return this.salary;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return String.format("%10s(%2d) ... $%d", this.getName(), this.getAge(), this.getSalary());
  }
}
// ekvivalentní třída ve Scale
case class Employee(name: String, age: Int, salary: Int) {
 override def toString = f"$name%10s($age%2d) ... $$$salary%d"
}

2. ukázka je odtud

// Java
import java.util.*

class Item {
  int i;
  public Item(int i) {
    this.i = i;
  }
}

class Pair {
  public Item item1;
  public Item item2;

  public Pair(int i1, int i2) {
    this.item1=new Item(i1);
    this.item2=new Item(i2);
  }
}

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    System.console().readLine("press enter to begin");

    int n = Integer.parseInt(args[0]);
    List<Pair> list = new ArrayList<Pair>();
    for (int i=0; i<n; i++) {
      if (i%1000 == 0) {
        System.out.print(i + "\t");
      }
      list.add(new Pair(i, i));
    }

    System.console().readLine("\ndone, press enter again");
  }
}
// Scala
case class Item(i: Int)

case class Pair(item1: Item, item2: Item) {
 def this(i1: Int, i2: Int) = this(Item(i1), Item(i2))
}

object Test extends App {
 System.console.readLine("press enter to begin");

 val n = args(0).toInt
 val list = for (i <- 0 to n) yield {
  if (i % 1000 == 0) {
   print(i + "\t")
  }
  new Pair(i, i)
 }

 System.console.readLine("\ndone, press enter again")
}
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz