k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS

Java boilerplate vs. Scala

9. 12. 2010 (před 10 lety) — k47 (CC by)

1. ukázka po­chází odsud

// Java
class Employee
{
  private final String name;
  private final int age;
  private final int salary;

  public Employee(String name, int age, int salary)
  {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.salary = salary;
  }

  public String getName()
  {
    return this.name;
  }

  public int getAge()
  {
    return this.age;
  }

  public int getSalary()
  {
    return this.salary;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return String.format("%10s(%2d) ... $%d", this.getName(), this.getAge(), this.getSalary());
  }
}
// ekvivalentní třída ve Scale
class Employee(val name: String, val age: Int, val salary: Int) {
 override def toString() = String.format("%10s(%2d) ... $%d", name, age.asInstanceOf[Object], salary.asInstanceOf[Object])
}

// Where is your God now?

2. ukázka je odtud

// Java
import java.util.*

class Item {
	int i;
  public Item(int i) {
    this.i = i;
  }
}

class Pair {
  public Item item1;
  public Item item2;

  public Pair(int i1, int i2) {
    this.item1=new Item(i1);
    this.item2=new Item(i2);
  }
}

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    System.console().readLine("press enter to begin");

    int n = Integer.parseInt(args[0]);
    List<Pair> list = new ArrayList<Pair>();
    for (int i=0; i<n; i++) {
      if (i%1000 == 0) {
        System.out.print(i + "\t");
      }
      list.add(new Pair(i, i));
    }

    System.console().readLine("\ndone, press enter again");
  }
}
// Scala
import java.util._

class Item(val i: Int)

class Pair(i1: Int, i2: Int) extends Tuple2(new Item(i1), new Item(i2))

object Test {
 def main(args: Array[String]) {
  System.console.readLine("press enter to begin");

  val n = args(0).toInt
  val list = new ArrayList[Pair]
  for (i <- 0 to n) {
   if (i % 1000 == 0) {
    print(i + "\t")
   }
   list.add(new Pair(i, i))
  }

  System.console.readLine("\ndone, press enter again")
 }
}

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz