k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB


Java boilerplate vs. Scala 📷

publikováno 9. 12. 2010 od k47

1. ukázka pochází odsud

// Java
class Employee
{
  private final String name;
  private final int age;
  private final int salary;

  public Employee(String name, int age, int salary)
  {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.salary = salary;
  }

  public String getName()
  {
    return this.name;
  }

  public int getAge()
  {
    return this.age;
  }

  public int getSalary()
  {
    return this.salary;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return String.format("%10s(%2d) ... $%d", this.getName(), this.getAge(), this.getSalary());
  }
}


// ekvivalentní třída ve Scale
class Employee(val name: String, val age: Int, val salary: Int) {
 override def toString() = String.format("%10s(%2d) ... $%d", name, age.asInstanceOf[Object], salary.asInstanceOf[Object])
}


// Where is your God now?

2. ukázka je odtud

// Java
import java.util.*

class Item {
	int i;
  public Item(int i) {
    this.i = i;
  }
}

class Pair {
  public Item item1;
  public Item item2;

  public Pair(int i1, int i2) {
    this.item1=new Item(i1);
    this.item2=new Item(i2);
  }
}

public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    System.console().readLine("press enter to begin");

    int n = Integer.parseInt(args[0]);
    List list = new ArrayList();
    for (int i=0; i
píše k47 & hosté, kontakt: ascii@k47.cz