k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Floyd-Warshallův srandovní algoritmus

15. 6. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(Hledání nejkratších cest mezi všemi páry uzlů pomocí Floyd-Warshallova algoritmu (semestrální práce X36TI))

zadání znělo:

Tematický okruh 2 – Implementačně vizualizační

Vytvořte demonstrační nástroj, který bude velmi názornou formou zobrazovat chování Floyd-Warshallova algoritmu. Aplikace musí splňovat tyto podmínky:


Realizace nebo tak něco…

Program je napsaný v Javě a měl by proto bez problémů běžet všude, kde je nainstalované Java Runtime Environment, což by mělo být úplně všude.

Spustí se to jednoduše přes .jar archiv ve složce dist. Když nemáte v systému jar soubory asociované s javou (což je samo o sobě dost divné), tak je tady pro Linux shellový skript tin.sh nebo pro Windows tin.bat, který udělá všechnu špinavou práci. Nebo taky funguje saré dobré konzolové java -jar TIN.jar. K běhu je potřeba přibalený jar archiv ve složce lib.

Zdrojové kódy (připravené jako projekt pro NetBeans. Nemám žaludek na to, abych z projektu vytáhnul jenom složku src) se dají stáhnou extra. Dopředu řeknu, že to není hezký pohled. Několik míst by se dalo vylepšit, ale když to funguje…

Ovládání

Interface programu je rozdělen na tři části:

levé části se kreslí graf.

prostřední části jsou matice délek a předchůdců a tlačítka, která spustí kompletní FW algoritmus nebo zahájí krokování

pravé části je pak pseudo kód, který se zvýrazňuje podle toho, jaká část se právě provádí.


* 14. června 2008

píše k47, ascii@k47.cz