k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

programování

nadřazená sekce obsah podsekce skripty

Tato sekce je uzavřena. Všechny nové články publikuji na funkcionálně.cz nebo 0xDEADBEEF.

22. 11. 2012 lift-json 📷
11. 11. 2012 XPath.scala 📷
24. 9. 2012 Statistický generátor textu
24. 9. 2012 Sleeping patterns
24. 9. 2012 Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy 📷
24. 9. 2012 Kosinová podobnost 📷
18. 9. 2012 Conway's game of life
10. 9. 2012 Spellcheck
29. 8. 2012 Kdy vám SQL_CALC_FOUND_ROWS zabije databázi
14. 7. 2012 Odkud jsou návštevníci 4chanu - skript
18. 6. 2012 Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath 📷
18. 6. 2012 MySQL group by trik
18. 6. 2012 Atrox\Arr
23. 3. 2012 Scala - konverze TupleN na case class 📷
23. 3. 2012 Scala - Booleovská kompozice funkcí 📷
23. 3. 2012 PHP 5.4
23. 3. 2012 Kleisli arrow 📷
23. 3. 2012 Atrox\Matcher
9. 2. 2012 Scala - String interpolation 📷
21. 10. 2011 Projekt Chanminer - implementace
1. 8. 2011 StripBot
1. 8. 2011 Rozdělení velkých tříd ve Scale 📷
1. 8. 2011 Historie REPLu
1. 8. 2011 Groovy 📷
1. 8. 2011 Detekce duplicitních souborů 📷
23. 6. 2011 ScalaQuery 📷
23. 6. 2011 Scala - trait Dynamic 📷
23. 6. 2011 Kompozice monád & Option 📷
7. 6. 2011 Scala - články 📷
7. 6. 2011 Scala - pattern matching 📷
7. 6. 2011 Scala - Pattern matching a regulární výrazy 📷
7. 6. 2011 Go třídy ve Scale 📷
7. 6. 2011 Ceylon Project
9. 3. 2011 MySQL: rychlý výběr náhodného záznamu 📷
21. 2. 2011 Operace Tripkodér
18. 2. 2011 Scala type bounds vs. C# constraints on type parameters 📷
18. 2. 2011 Scala - typově bezpečné eventy 📷
18. 2. 2011 C# hejt
13. 2. 2011 Scala for expression vs. C# LINQ
7. 2. 2011 Scala - tranzitivita implicitních konverzí 📷
7. 2. 2011 Scala - gimmicks
6. 2. 2011 Scala - metody ála Smalltalk 📷
25. 1. 2011 Scala - kratší implicitní konverze 📷
19. 1. 2011 Scala - přednášky 📷
7. 1. 2011 Scala versus C# 4.0 - Strukturální typy versus Dynamic member lookup 📷
3. 1. 2011 Scala - klasický for cyklus 📷
3. 1. 2011 Scala - dynamický jazyk 📷
21. 12. 2010 Scala - operátor mocniny 📷
15. 12. 2010 Scala - několik video-úvodů do jazyka 📷
13. 12. 2010 Scala - Zřetězené porovnávání 📷
9. 12. 2010 Java boilerplate vs. Scala 📷
8. 12. 2010 Scala - postfixový if 📷
25. 11. 2010 Scala Elvis operator 📷
23. 11. 2010 Nette BC breaks 📷
13. 6. 2010 get_calling_class() pro PHP 5.2 📷
20. 10. 2009 Konzolové aplikace: DevTodo 📷
26. 9. 2009 PHP Objektová obálka pspell 📷
9. 7. 2009 Typografické udělátko
4. 11. 2008 Nette JamendoControl 📷
1. 11. 2008 Nette CachedControl 📷
26. 8. 2008 TwitterControl 📷
15. 6. 2008 Floyd-Warshallův srandovní algoritmus 📷
2. 6. 2008 Konvertor exportů návštěvních knih Blueboard do SQL
skripty
birthdays.scala
Statistický generátor textu
Scrabble
Pravidelná dvojrozměrná data v MySQL
Java/Scala - práce s obrázky
Hromadný update v jednom SQL dotazu
Content-aware image cropping with Scala
píše k47, ascii@k47.cz