k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Vyhořel výčep

17. 1. 2004 (před 18 lety) — So-cool

Ve Velké Vsi vy­ho­řel výčep vý­borné vodky včetně vi­nárny. Vý­čepní Vorel vyběhl ven. Volá, vříská. Vy­bur­co­val všechny ves­ni­čany. Ves­ni­čané vy­běhli ven. Vidí vy­ho­řelý výčep.Vy­ná­šejí vědra vodky. Vrchní vel­ko­ve­zír vzdá­le­ného vý­chody vyslal výzvu: „Vy­pijte vodku, víno vy­lijte, vy volové.“ Ves­ni­čané výzvu vřele vítají. Vrchní vel­ko­ve­zír vyzývá všechny vezíry vzdá­le­ného vý­chodu: „Vy­pijte všechna vědra vodky ve Velké Vsi.“ Všichni vý­let­níci výrají. Ves­ni­čan Víťa vylétl ven. „Vy­ho­řela vodka ve věd­rech“, volá. Vyšla ve­čerka, vlevo vy­ho­řelý výčep včetně vi­nárny, vpravo vy­sí­lení ves­ni­čané. Výr vylétl. Ves­ni­čané vypili všechnu vodku včetně vína.

Vy­sí­lení ves­ni­čané vy­spá­vají. Výbuch. Vy­bouchlo veš­keré vo­do­vodní vedení ve Velké Vsi. Voda vytéká ven. Ves­ni­čané vstá­vají. Volají: „Velká voda!“ Vý­čepní vy­hle­dává vor. Všechny ves­ni­čany vy­ta­huje. Vor vypadá vratce. Vše vypadá vy­to­peně: ves­nice, výčep, vi­nárna.

„Vý­borné vy­prá­vění“, vy­chva­luje Vrchní vel­ko­ve­zír vzdá­le­ného vý­chodu výmysl vý­čep­ního Vorla. „Všechno vyjde vý­borně. Vy­dě­láme valuty.“

vy­prá­vění vy­mys­lel: so-cool

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz