k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Sladký život

19. 4. 2004 (před 18 lety) — Sorraja

Lehce jsem se vy­houpla na vy­so­kou zídku. Na­táhla jsem se na teplý beton. Vy­hří­vala jsem se v pa­prs­cích let­ního slu­níčka. Byl nád­herný den. Líně jsem se pře­va­lila na bok a na­sta­vo­vala své černé tě­líčko pří­jem­nému žáru.

Svět je úžasný. Nikdy jsem si ne­mys­lela, že mi může být tak dobře. Zívla jsem. Sladký život. Sladké nic­ne­dě­lání. Za celý svůj život jsem se takhle neměla. Za celý život jsem nebyla tak šťastná.

Jemně jsem za­předla a pro­táhla si tlapky. Ale­spoň že si z života moc ne­pa­ma­tuji. Jen málo. Zou­fal­ství. Bolest. Pláč. Bez­na­děj. Ztra­cené iluze. A zase pláč. Ne­ná­vist, kterou ke mně ostatní cítili. Jejich po­hr­dání. A zase pláč a zase bolest. A ži­letku. Krás­nou. Lesklou. Vanu plnou vody. Brr. Dlou­hou jizvu přes celý loket. Krev. Tmu.

Není nad kočičí život! Se­sko­čila jsem ze zídky. Nějak mi při tom vzpo­mí­nání vy­hládlo. Už to nebudu dělat. Odešla jsem do ku­chyně ke své misce se slad­kým mlíč­kem a dou­fala, že mi ta hodná stará paní dá něco tep­lého.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz