k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Historky z podsvětí

3. 10. 2003 (před 18 lety) — k47

Zkouška

V ob­chodě se střel­nými zbra­němi:
„Nevím, jestli si tu pis­toli vezmu, ještě si to nechám projít hlavou.“
„Ale beze všeho!“
Vzal pis­toli, při­lo­žil ke spánku a stiskl spoušť. Kulka mu prošla hlavou a pro­da­vač uznale po­ký­val: „dobrá zbraň, určitě by si ji koupil“

Small drug story

Dva to­tálně zfe­to­vaní feťáci:
1. „Dal bych si ještě dávku.“
2. Vy­táhne Ingram a střelí mu dávku do břicha.
1. S chrop­tě­ním se svalí na zem.
2. „jak se ti to líbí?“
1. nic neříká
2. mlčení zna­mená sou­hlas

Úplně cizí holka

„Úplně cizí holka mě vtáhla do úplně ne­zná­mýho au­to­busu, chytla mě za ruku a táhla, byla docela hezká, asi si mě spletla s ně­ja­kým po­pu­lár­ním zpě­vá­kem.“
„A s jakým sakra? Vždyť jsi sotva po­dob­nej sám sobě.“
„Vtáhla mě tam a říkala že mě miluje; žije jen pro mě a ro­ze­jde se svým klukem. A to jen kvůli mně. Po­ví­dala mi že zatím žila zby­tečný život a cho­dila s idi­o­tem. Ale to se teď změní, až bude žít se mnou. To všechno jen kvůli mně.“
„A kdo to jako byl?“
„Tvoje holka“
„Ach tak“

Se­bez­a­bi­ják

„Potkal jsem chlapa, stál na okraji mostu a díval se dolů.“
„Asi měl rád ro­man­tiku.“
„To ne.“
„?“
„Říkal něco o očiš­tění“
„Nemyl se a teď se chtěl vy­kou­pat.“
„Ten most byl sku­tečně vy­so­kej a dole nebyla voda.“
„Sku­tečně?“
„Mluvil o očiš­tění duše a říkal, že nemůžu po­cho­pit proč. Sám vy­pa­dal dost ne­roz­hodně.“
„Vím proč to ne­mů­žeš po­cho­pit. Jsi debil, kterej nic ne­chápe.“
„Měl pravdu, nikdy ho ne­po­cho­pím.“
„A pak si pro něj při­jeli.“
„To až potom.“
„Po čem?“
„Po tom co skočil.“
„Takže to byl oby­čejný se­be­vrah.“
„Doufám!“
„Proč?“
„Trochu jsem do něj strčil.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz