k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Historky z podsvětí 6: Čtyřraný revolver

22. 3. 2004 (před 17 lety) — k47

1. vý­střel

dvě děti:

Ed: „Že mě ne­chy­tíš!“
Mike: „Já tě nebudu chytat.“
Mike vy­táhne re­vol­ver a Eda za­střelí.

2. vý­střel

dva stu­denti:

Jack: „Vsadím se, že mě ne­po­ra­zíš v páce.“
Mike: „Já se s tebou nebudu pře­tla­čo­vat.“
Vy­táhne re­vol­ver a Jacka za­střelí.

3. vý­střel

Mike na­ru­ko­val do armády:

Pre­zi­dent USA: „Vojáci, vy budete první, kteří za­ú­točí na Kam­čatku.“
Mike: „Já nikam útočit nebudu.“
Vy­táhne re­vol­ver a pre­zi­denta za­střelí.

4. vý­střel

Starý Mike umírá, smrtka při­stu­puje k jeho lůžku a na­ta­huje po něm ruce.

Smrtka: „Miku, tvůj život je u konce. Pojď se mnou, pů­jdeme k řece Stix, kde vložíš minci do…“
Mike: „Nikam ne­pů­jdu.“
Vy­táhne re­vol­ver a smrtku za­střelí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz