k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Historky z podsvětí 3: nic neříkej

19. 10. 2003 (před 18 lety) — k47

Nic ne­ří­kej

Ona: Musím ti něco říct mi­láčku.
On: Ne­mu­síš.
Ona: Musím se ti s něčím svěřit.
On: Nic ne­mu­síš říkat.
Ona: Musím se ti k něčemu při­znat.
On: Nic ne­ří­kej.
Ona: Musím se ti při­znat k nej­hor­šímu hříchu…
On: Ne­mu­síš.
Ona: Chci ti říct…
On: Ne­mu­síš mi to říkat
Ona: … že jsem ti byla ne­věrná
On: Nic ne­ří­kej.
Ona: Proč?
On: Já už to dávno vím.

Zá­sa­hové ko­mando

Její děti: Strašně zlobí a řvou
Matka: „Můžete už být v klidu“
Její děti: Zlobí dál
Matka: „Pře­staňte…“
Její děti: Pře­řvou ji
Matka: Podívá se do novin. Je tam psáno: „Sere vás někdo! Za­vo­lejte nás a do deseti minut váš pro­blém vy­ře­šíme! Naše číslo je 666666666.“
Její děti: Stále řvou.
Matka: „Tak! Děti ne­vděčný a zlo­bivý. Po­slala jsem na vás po­li­cajty a ti vás od­ve­dou do vězení.“
Její děti: Po­kra­čují
Matka: „Už tady budou.“
Zá­sa­hové ko­mando: Vyráží dveře pří­ruč­ním be­ra­ni­dlem.
Její děti: Ne­vší­mají si toho.
Matka: „Už si pro vás jdou.“
Ozve se střelba
Zá­sa­hové ko­mando: „Úkol splněn. Po­šlete pět pytlů na mrt­voly.“

Te­le­fonní budka

V te­le­fonní budce chlá­pek vytočí číslo na svojí lásku. Chvíli se spolu baví. Potom se má chlá­pek k od­chodu, ale te­le­fon za­zvoní. Chlá­pek to sebere. Myslí si, že je to jeho láska.
Chlá­pek: „Ahoj mi­láčku“
Hlas z te­le­fonu ji ani v nejmen­ším ne­při­po­míná.
Hlas: „Ahoj Petře.“
Chlá­pek: „Kdo jsi?“
Hlas: „Já jsem tvoje nej­horší noční můra!“
Chlá­pek: „Ne­dě­lej srandu a přejdi k věci.“
Hlas: „Ale já už k ní přešel“
Chlá­pek: „Ne­dě­lej si prdel“
V te­le­fonu seozve se zvuk vý­střelu a pak jek nějaké ženy
Hlas: „Právě jsem zabil tvoji mi­lo­va­nou Věru.“
Chlá­pek: „Co… si děláš prdel… ty mi lžeš!“
Hlas: „Ale nelžu! Chceš důkaz?“
Chlá­pek: „Ne­vě­řím ti.“
Hlas: „Měla na krku zlatý pří­vě­šek, byli na něm na­psána čtyři la­tin­ská slova. A taky měla na jedné části těla vy­te­to­ván takový nejapný ko­men­tář. Mimo jiné, moc hezká část těla.“
Chlá­pek: „Dost! To stačí! Proč si to udělal?“
Hlas: „Jen tak za­bí­jim čas.“
Chlá­pek: „Bez ní to nemá smysl. Zabiju se! Tady před tebou.“
Vy­táhne pis­toli a střelí se do hlavy.
Než do­padne na zem, z te­le­fonu se ozve: „Apríl!“

Re­stau­race

„Není maso týhle ryby je­do­vatý?“
„Velice.“
„Tak to si dám tohle: pi­kantní masový mix.“
„Dobře.“
„Ale za­jí­malo by mě proč to je­do­vatý maso pro­dá­váte.“
„Takový ti gur­máni, kteří si je­do­vatý masa dávaj, bývají nej­lepší do pi­kant­ních ma­so­vých mixů.“
„Eee, vážně?“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz