k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Reverend

— k47

Šílený ka­za­tel lehce in­spi­ro­vaný Ho­war­dem Bealem, který se snaží vy­bur­co­vat davy k činu, ke změně, k de­strukci.


[spo­i­ler]

Je ně­ja­kým způ­so­bem na­po­jen na Jana Řezáče – Kap­lanaMed­věda. Během jed­noho kázání omdlí, poz­ději se zjistí, že má nádor na led­vi­nách a ne­zbývá mu moc času.

Je to právě on, kdo zabije Tlus­tého ja­pon­ského rváče. V ná­sle­du­jí­cích dnech se skrývá u K., těsně před smrtí odejde pryč a dal­šího dne zemře.

Ale to není konec Re­ve­renda. Kaplan krátce po jeho smrti najde ná­hradu, téměř iden­tic­kého člo­věka s téměř iden­tic­kými názory a ten se stane druhým Revem. Ten je za ně­ko­lik měsíců zabit. Kaplan najde dal­šího Reva, pro­tože je mu jasné, jaký měl tento šílený ka­za­tel vliv na lidi a nechce přijít o tu jiskru, která bur­co­vala lidi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz