k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Blada

— k47

Je hospi­ta­li­zo­ván v blá­zinci, kam se Ka­lan­draCarl do­sta­nou při pá­t­rání po Car­lově mi­nu­losti někdy během za­čátku epizod.

vy­sky­tuje se v po­bídce Det (Ano­má­lie)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz