k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Zpráva

22. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mil… a tam skon­čila správa
Ire­le­vantní se zdály všechny skutky
Láska,válka,smír a žádná práva
Určitě něco chci vzít zpátky

Jako už ion­krát před­tím
Utonu v životě,vzta­zích a ko­mu­ni­kaci
Takový osud si zkrá­tím če­ká­ním
Ě je divné pís­meno sířící vib­raci

Kvě­tiny trhám jen pro tebe
Radost, tu bych taky rád poznal
I tak bych se rád po­dí­val do sebe
Sotva mám na to, abych se v sobě vyznal

Takové pře­kva­pení pře­kvapí
Ýýk – je jediné co tuto si­tu­aci vy­stihne
Noc nás při­kryje ra­dostí
Opravdu to na­ko­nec dobře do­padne

(?)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz