k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Záblesk, ťukot, vykoupení

31. 3. 2004 (před 18 lety) — Štoky

Ke kaž­dému z nás jednou dorazí
ně­ko­li­krát ovšem jen pro­bleskne
a řádně si s námi pohází
když k duši hed­vábně se teskne


Pravá ale vět­ši­nou přijde poz­ději
na za­vřené dveře srdce zaťuká
za­sáhne však mnohem hlou­běji
to co jí tak dlou­hou dobu uniká


Na­ko­nec směle do života vstoupí
člo­věku bolavé místo zahojí
tužby ideálu, snu i přání vy­koupí
obě­to­vat se a umřít za ni stojí


Je to láska, tolik vy­zdvi­ho­vána
je to láska, na věky ucho­vána
je to láska, ta ob­rov­ská radost
je to láska, které není nikdy dost

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz