k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Volný pád

27. 1. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Každý den na­lé­vám si plnou číši jedů,
abych za­po­mněl a utopil ty oči modré.
Kdosi jiný se­sko­čil z mostu, aby pozdra­vil vzduch
ve vla­sech a květy dole na louce.
Rostou, rostou a na­ko­nec se zbarví do ruda jako víno.
Obloha modrá, ne­ko­nečná samota oděná v žluté a zelené.
Každý den na­lé­vám si číši plnou jedů
a doufám, že to bude ta po­slední a jediná.
Další lidé padají ze střech a stromů na beton
a asfalt, ale přesto vsta­nou a ne­po­u­či­telně si
se­skočí pro další dávku bo­lesti.
Možná nás žene jen radost z letu a pře­žité
sklenky jedu vpřed bez ohledu na zlo­me­niny a bo­lesti ža­ludku.
Každý den na­lé­vám si číši plnou jedů
a doufám, že si vzpo­menu proč.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz