k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Už potřetí

27. 1. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mám zrnka prachu na špič­kách bot
Jdu po paměti (městem)
Ne­tu­ším kam a proč
Ale přesto vím kudy

dýchám exha­lace
a je mi to jedno

Vlak drncá po ne­rov­ných ko­le­jích
dopiju
a peč­livě zavřu lahev
co kdyby se vylila
Staví se tu most
a kráska na­proti mně se dívá doleva

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz