k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tragikomická nömer005

4. 9. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Letěl jsem s ptáky
Ke slunci & měsíci
Ale chtěl jsem zpátky
Bylo tam horko,zima & hipíci
(ti se do­sta­nou všude)

Byl jsem nej­bo­hatší člověk
Na celé pla­netě Zemi
Ale trvalo mi celý věk
Než jsem od­pra­co­val jejich as­t­ro­no­mické ceny
(takže jsem byl vcelku chudák)

Byl jsem krásný/mi­lo­vaný/ob­di­vo­vaný
Do­konce i uči­tel­kou deskrip­tivní ge­o­me­t­rie
Ale bylo mi to hovno k dobru/uži­tečný/platný
Seděl jsem v base a čekal na amne­stie
(nebo snad eu­tha­na­sie?)

Byl to jen sen?
Byl to jen sen!
Nejsem si jistý
Člověk si může být jistý jen třemi věcmi:
Že při­jdou hipíci
Že budou as­t­ro­no­mické ceny
A že stejně na­ko­nec skončí v base
Nejsem si jistý
Ani těmito jis­to­tami

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz