k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tragikomická nömer003

24. 8. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bez víry jsem se řítil z kopce
a dole po cestě šel osud
stál v cestě, za­clo­nil výhled a pro­mlu­vil
já za­sle­pen štěs­tím, jsem učinil totéž
a nic víc

Měl jsem šanci
po­ke­cat s osudem
změnit ho
a tím pádem změnit i svůj osud
nic víc

Osud měl podobu nej­krás­nější dívky na světě
takové, na kterou se ne­za­po­míná
která všechno poví krásně
líp než všechny moje básně (mnohem líp)
a nic víc

Přes­tože je krásná
přes­tože je mým osudem
přes­tože jsem měl zůstat
a přes­tože ne­za­po­menu
jsem beze slov odjel
a zmizel jako se ob­je­vil
nic víc

Něco skon­čilo
a něco začalo
už kdysi dávno
ale teď to po­kra­čuje
nic méně

byla krásná
byla mým osudem
ne­zů­stal jsem
za­po­mněl jsem
a už jsem dávno pryč


ale stejně to byl nej­lepší doping na světě!
potkat osud

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz