k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Toužím po tom co si přeji, co chci

22. 9. 2004 (před 17 lety) — Štoky

Toužím po tom co si přeji, co chci
autor:Štoky

Kéž by přišel …
déšť, který smyje špat­nosti.
vítr, co od­foukne zlost.
oheň pálící ne­ná­vist a bo­lesti.
mráz ničící všechnu kru­tost.

Chtěl bych …
otočit tou hrůz­nou pla­ne­tou.
ať čer­nota z ní vy­padne.
za­kři­čet hla­sitě dál už NE!
jen s vy­mě­ně­nou!

Přál bych si …
až nahoru do nebes dojít.
padat tak ne­ko­neč­nou dobu,
abych nikdy ne­po­znal pocit,
že spad­nul bych dolů.

Toužím po …
chvíli jis­toty a ne­o­hro­žení.
jasně znící a bez­chybné notě.
po něčem co nikde není.
Toužím po novém světě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz