k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tichý most

17. 3. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

chci tu mít trochu ticha a sou­kromí
po dál­nici sviští nad­zvu­ková auta
a řev motorů otřásá cha­tr­ným most­kem
blíž k nebi; vzpí­nám ruce
při­chází pocit svo­body
v mírně je­do­va­tém vzdu­chu pode mnou
na­stala dál­niční ha­vá­rie, tisíce mrtvých
(hroby vy­ko­pali bagrem už včera)
západ slunce, snad jen klam
zabit ne­o­no­vou erupcí reklam
umělé oči stráž­ních kamer na každém rohu
vy­hlí­žejí skvrny (v jejich po­hledu utonu)
na lesklé kapotě oceli, skla a betonu
dravý motor spa­lu­jící sám sebe
hučí jako auto noční kra­ji­nou
pro­jelo pod mostem bez kamer a zvědů
co sám svedu
proti hluč­ným synům kon­zumu
s věč­nými úsměvy v tvá­řích vy­te­pa­ných
(každý se směje, za­smě­jem se taky)
v ko­várně buší do žha­vého kovu
aby i on byl tvrdý, ostrý, pevný jak se sluší
jako všichni ostatní
pak ho ponoří do vody a on ztratí svůj žár
pod do­hle­dem od­po­slechů v lož­ni­cích
je tu ticho
dál­nice zmlkla
pak za­kři­čely sirény
ale jejich zvuk se roz­pus­til v hlahol skal­pelů a obvazů
kamera za mými zády za­mr­kala
všichni všechno vědí
a za­vřela oko
(myslím, že pla­kala)
druhý den při­jely bul­do­zery a mostek strhli

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz