k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Terminus : patro 20099

11. 1. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

chtěl bych letět za slun­cem
ale zatím jen umírám v bahně
na sa­motce patra 20099
    ho­mo­gen­ního betonu
    šedé me­t­ro­pole
    kam ne­pro­niká světlo
    skrz fo­to­nové ba­ri­éry
    a zlo prachu
    cir­ku­lu­jí­cího nozdrami
    re­a­lity

chtěl bych ucítit
    spe­ci­ální chvění
    zítřku a po­zítří
ale zatím jsem za­zdí­ván
    do stěny pře­hrady
    která přečká věky a sta­letí

„hlavně se ne­hej­bej,
    ať to může za­tvrd­nout!“

byla to hrou­tící se vize
    po­těm­ki­nov­ský mra­kodrap
    kde na bal­ko­nech po­stá­vali
    ba­chaři a
    uk­le­pá­vali popel ci­ga­ret
    do pul­zu­jí­cího mrazu
    samoty

chtěl bych křičet a ro­ze­chvět Zem
ale me­zi­tím umírám
    za­ta­vený do plastu
    všed­nosti na patře
    20099


* 11.1.09 krátce po půl­noci

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz