k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Smutná

19. 5. 2004 (před 17 lety) — Štoky

Je mi hrozně, zde nechce se mi být.
Zkla­mal jsem Tebe i sebe.
Půjdu si život vzít.
A navždy odejít tam – do nebe.

V hlavě se motají myš­lenky,
mnohé je sple­tené.
Od­pusťte ne­beské pa­nenky,
mnohé je zma­tené

Na­ko­nec však zů­stá­vám.
To mi za to ne­stojí.
Jsem totiž mi­lo­ván
a láska vše zahojí.

V hlavě se třídí myš­lenky,
co jsem zkazil znova už ne­zka­zím.
Od­pusťte ne­beské pa­nenky,
na­ko­nec k vám ne­vy­ra­zím!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz