k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

shell shock

10. 1. 2009 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

byla noc & on tam str­nule seděl
pře­stal se dívat očima
pře­stal se dívat na svět
čas ho míjel
    & hodiny na stěně sprin­to­valy
    svůj běh k ne­ko­nečnu

pra­co­val pomalu & přece zbrkle
třásl se & z čela & dlaní se mu spouš­těl
    zelený pot
& tvář měl z botoxu & kamene
    mrtvou & una­ve­nou
    & za­pa­dá­val pra­chem

ne­mr­kal

zíral tisíc mil za zářící mo­ni­tor
zíral zvnitřku stroje
zíral skrz olo­věné závoje
    v úz­kost­li­vých bar­vách
    roz­tře­pané jeho srdcem

byl k smrti una­vený
ale ve své kleci
pře­stal vnímat čas

po­dí­vej svítá!


* 5:19 4.1.09

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz