k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Půlnoční

22. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

0:33
rem…
„nic už nebude tak krásné jako kdysi“
" ? nic ? „
"jen oči pro pláč a staré děsy“
" ? a taky ty nové ? „
"ty taky, ale není jich tak moc“
" ? nevím; mohl bych pomoci ? „
"ne! ale něco se udělat dá! ale ne moc“
" ? a dál ? „
"co dál # každý půjde 6 km a za­klepe osudu na dveře“
" ? zdvo­ři­lostní fráze ? „
"kde pak; všechno je to o důvěře“
„ne­bojte znám cestu“
„každý ji zná a vět­šina ji pod­stoupí“
" ? a dál ? „
"za­klepe, po­prosí a co chce to si na­koupí“

0:43

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz