k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

První poupě války

18. 1. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Mocní chtěli válku, mocní chtěli krev
pro nic, za nic, jen tak z nudy
lhali lidem, život bez bídy
v od­po­věď jim za­hřměl – bojový řev

Válka prý není špatná
válka je prý jen úsilí
od šves­tek, výhra ne­zvratná
a koho ne­za­bije – posílí

Hnát se jako vl­no­bití, krásný to sen
za­mrz­nulo v dírách, v blátě, v plynu
moře krve, Yper­ský vzduch, děla rvou zem
ni­cotné boje o ni­cot­nou hlínu

Lahve krve roč­níku de­va­de­sát pět
zby­tečně vylité do Somy
další milion u Verdun vylit mimo svět
tady máte to vaše zlato, pánové a dámy

Mocní chtěli válku, mocní chtěli krev
černý mrak, nebyl první ani po­slední
černý mrak, mnoho životu od­zvoní
všechno pevně svírá zou­fal­ství a řev

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz