k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Propast na konci časové osy

22. 6. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Byl jsem tam a viděl jsem ty oči bez zor­ni­ček

Ve čtyři hodiny ráno

na po­steli, ještě před spán­kem a před sny,
kdy den za­čí­nal pomalu roz­svě­co­vat lampy,
ležel jsem s očima ote­vře­nýma do sebe
a po­hle­dem bráz­dil ča­so­vou osu svého života
a zakopl jsem na okraji jámy…

Potom přišel neklid a třas,
který nebylo možno utišit ro­zu­mem
a tak jsem vyběhl bosky na
mokrou dlažbu a nechal
si kapky vody padat na tvář

Byl jsem tam a viděl jsem ty oči bez zor­ni­ček
jak se na chvíli za­vřeli
a chtělo se mi plakat i smát.

* 19.5.2008 4:22

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz