k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Potkal jsem déšť...

28. 8. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(27.8.2006)

Pro­ra­zím vzduch
a lehký déšť mi padá na zá­ty­lek
      a na přilbu
Eu­fo­rie zrych­lení mi tepe v žilách
a krev se řine do svalů


pra­vi­delné záběry klik a pře­vodů
a vy­ra­zím ohrom­nou rych­lostí
do krás­ných svě­žích luk a hájů
skrz bučiny a kolem ryb­níků
po cestách k ho­ri­zontu na dosah
a vý­hle­dům při kte­rých se tají dech

pří­rodu skropí pozdně letní déšť
vše pře­čkám v altánu pod ko­runami stromů
a vy­ra­zím dál
      cestou se nést

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz