k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Podzimní

29. 11. 2004 (před 15 lety) — Štoky

Doba léta,tepla,prázd­nin už minula.
Přišel čas ba­rev­ného období.
Chuť roz­běh­nout se vzpla­nula,
vzdu­chem po­le­tuje lis­toví.

K čer­vené?
Pes­t­rosti se meze ne­kla­dou!
Od zelené přes žlutou,
kolem dokola ob­klo­pené.

Ještě ne­vi­dím, však …
cosi nad ho­ri­zont se vy­houpne,
poz­ději již ranní opar opadne a
já mohu po­zo­ro­vat s na­pě­tím

jak …

vítr zá­bavně s vlasy si po­hrává,
nad hlavou mi po­le­tují draci.

Snad nejen nám zamává
podzim i stě­ho­vaví ptáci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz