k47.cz

twitter RSS

Pláč na špatném hrobě

17. 12. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pláču na špatným hrobě
pláču ve špatný době
chybu mám raději hledat v sobě
mohl bych nabídnout kompromis
mě a toběSere mě každým slovem, které vyřkne
každým slovem se vychloubá
mezi řádky vyřvává, že on zažil víc
že je zkušenější, víckrát ležel a víckrát jednal
a já nic

Když jsme kdysi byli sobě rovni
nevěděli a byli značně naivní
mysleli, že za jedním záměrem je jeden úmysl
tys to po čase sám vyzkoušel a praktikoval
já to pouze pochopil

Organické pokušení tě pokouší
některé odložíš o chvíli dál
jiné přijmeš bezvýhradně se vším co nabízí
nevydržíš vzdorovat, chceš víc a lépe
to jsi teď ty

Citům chladné srdce
hledání strojové přesnosti a bezchybnosti
opovržení ke svinstvu a bahnu
vydržím, obstojím, zocelím, pokovám a stvořím stroj
to jsem teď já

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz