k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Pet lahev

10. 12. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

     Napij se z plas­tové lahve
plné pra­me­nité mi­ne­rální ne­ná­visti

     Vezmi ten plast pevně do ruky
sevři, až ucítíš sply­nutí

     Dýchej ten čpavý zápach
jak se line, bublá a pro­bouzí chuť

     Po­zvedni tu lahev ke rtům
pij, až ucítíš ne­ná­vist, jak ti vplouvá do žil

     První doušek bolí, druhý pálí
ale pak: pro nic jiného jsi nežil

     Piješ sám sebe, to jistě víš
po­sil­něn sám sebou, té ne­ná­visti ro­zu­míš

     Chceš po­z­vra­cet svět
máš na to – plných lahví dost

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz