k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Oči

31. 3. 2004 (před 17 lety) — Štoky

S barvou jako na nebi ob­láčky,
ladně plu­jící mod­ravé mráčky.

Dvě hlu­boké lesní studánky,
ze shora dolů se za­ví­ra­jící stránky.

Tvarem při­po­mí­na­jící zr­níčka,
kolem černě ros­toucí tra­vička.

Upřímně a něžně se dí­va­jící
v dešti,v mlze,snad i vichřici.

Jako by kři­čící samé krásné hlásky,
se zdají být tvé oči plné lásky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz