k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Noční telefonát

14. 6. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

slunce za­padlo
měsíc odešel
hvězdy zbledly
a te­le­fon za­zvo­nil
chvíli bručel
„kdo to tak může být?“
vy­zvá­něl dál
„kdo může volat v tuhle pozdní hodinu?“
ne­e­xis­tu­jící te­le­fonní číslo
já ho zvedl
zeptal jsem se
„kdo volá?“
ticho, může to být kdo­koli
kdo hezky mlčí
třeba láska mi chtěla říct
„sbohem“
chápu jasně ne­jas­nou zprávu
za­šep­tám
„sbohem“
a za­vě­sím

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz