k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Nepochopení

19. 8. 2003 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Krutý kretén klok­tal kro­ko­dýla,
dutý datel dul druhý důlek,
mi­s­tická Mařena mis­trně mávala,
no­to­rický Nor ne­po­znal nářek.
Zašlá zášť zašla za závěs,
lesklá la­mi­ná­tová lampa lapala lelky,
bu­be­ník bub­no­val bu­doucí běs,
sedící stat­kář soudně stu­do­val selky.

Při­padá vám to nor­mální?
Mě taky ne, ale taková je holt doba.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz