k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Nemocná revoluce IV.

10. 7. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

((11.4.05 23:55))

dva dny skoro beze spánku
atlet bourá stěny stánků
na ná­městí

30 hodin už tu hnije
re­vo­luční onanie
na ná­městí

noc za nocí be­ze­snou
zná­sil­ňo­val holku be­ze­lstnou
na ná­městí

dva večery a tři rána
už tu leží za­ko­pána
na ná­městí

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz