k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Nemocná revoluce I.

10. 6. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

((15.3.2005 01:57))

atlet s ko­le­nem v obvazu
sedí po půl­noci unaven
před te­le­vizí plnou porna

chytil ně­ja­kou nákazu
mlčky hledí kdy přijde den
sklenku léků exnul do dna

jakoby po čelním nárazu
ani bi­čo­vání kurvy mnoha jmen
která je na cir­ku­lárku při­vá­zána

ho ne­vzruší
(leda když nahodí motory)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz