k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Myšlenka

27. 2. 2005 (před 17 lety) — Štoky

Proč sám sebe se ptám
na otázku tak jasnou,
ale nikým ne­po­cho­pe­nou?
Proč jí v hlavě mám?

Chtěl bych slyšet pravdu
a né si sobě lhát,
od­po­vědi se jen obávat.
Ces­tičko má snad tě najdu.

Proč sám sebe se ptám
na otázku tak jasnou,
ale nikým ne­po­cho­pe­nou?
Proč jí v hlavě mám?

A tak ji nikdy ne­vy­slo­vím,
ani do písně ne­na­píši.
Zkrátka nikdo ne­u­slyší
na co právě myslím.

Proč sám sebe se ptám
na otázku tak jasnou,
ale nikým ne­po­cho­pe­nou?
Proč jí v hlavě mám?

Kytara zní,
myš­lenku svou po­sí­lám.
Ať jde dál a dál
mou písní první.

Proč sám sebe se ptám
na otázku ukry­tou,
ve slo­vech zkle­tou?
K čemu ji v hlavě scho­vá­vám?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz