k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Moucha

16. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Viděl jsem mouchu
kterou přejel vlak
zabil jí a její touhu
roz­dr­til tlak

Byla mrtva
ale na očích jsem jí viděl smí­ření
život byl jen bitva
a věřila na vzkří­šení

Ki­ne­tická ener­gie
která by po­va­lila dům
roz­dr­tila ide­o­lo­gie
a Bůh opus­til svůj trůn

Není vše jak by to být mělo
měla létat dál
osud rozmáz' její tělo
leckdo by se smál

Věcně na ní budu vzpo­mí­nat
na mouchu pod koly
vlaku
oooo

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz