k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Moje & tvoje cesta

25. 11. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Utíkal jsem pryč od mi­nu­losti
utíkal jsem vstříc bu­douc­nosti
která bude, jak doufám, světlá a ra­dostná
ale nikdy nevím
jestli jsem se vydal tím správ­ným směrem

Ochut­nej ne­ko­nečný konec
a jeho ne­chutně chut­nou pachuť
teď přijde zlom a za­zvoní zvonec
já tě va­ro­val: „nechoď pryč, stejně tam ne­do­jdeš“

Jezdím od nikud nikam
bez tebe je to o ničem
já si s osudem vykám
mám to rád, zkusím si rozbít hlavu chla­di­čem

Vyjdi před dům a dojdeš ke mně
jdi na hřbi­tov a dojdeš ke mně
dojdeš za mnou třeba po tmě
(a po­slepu)
jeď nej­rych­lej­ším rych­lí­kem do Bu­ku­reště
a stejně na­ko­nec skon­číš u mě
(v objetí)

Jsem ne­vy­hnu­telný
musíš mnou projít
musíš můj mozek roz­kro­jit
velkým du­ra­lo­vým nožem

Víc toho nechci
není toho moc
Co ty na to?
Všechno záleží jen na tobě
já se na nic ne­zmůžu

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz