k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Máte v hlavě nablito

16. 2. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

autor:Kaja47


Přesně tak jak po­ví­dám

máte v hlavě na­b­lito

důkazy?

je jich tady mnoho vylito


volně v pro­storu

důkazy vaší čin­nosti

se válí kam oko do­hlédne

ex­ce­lu­jíc ve formě a čet­nosti


jehly, lahve, tráva, ne­do­pité poháry života

pře­vr­žené, vylité, vsa­ku­jící prach

hahaha

ne­místný tanec a smích na vašich ná­hrob­kách


už ulé­háte?

měli byste, už vám zvoní

tohle je vaše hodina

bo­hu­žel ta po­slední


stře­lím vás do živého ná­bo­jem pravdy

jste trosky, trpte, ať se ten svět směje

dám vám jen můj hněv

a po­hr­dání, pli­vance do ob­li­čeje


upřímně se s vámi loučím

blázni

máte v hlavě na­b­lito

všichni

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz