k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Mantinely vidin & vidiny mantinelů - poznávání světa

27. 2. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

1:52 20.11.2004 – první vločka rzi upro­střed bez­chyb­ného sou­kolí

   20 hodin non-stop pro­vozu per­ma­nentní slasti
   vynáší mě na vrchol blaha
   ach ty pře­krásné val­kýry se stří­br­nými štíty
   a pak přijde pád dolů s kopím v zádech
   zkur­vené iluze & houby & ha­lu­ci­nace úspě­chu
   myslel jsem si, že jsem bůh, ale ne­sto­jím za nic
   jen ztros­ko­taná hro­mada člo­věka
   ale ten systém – to je síla ne­sku­tečná
   ne­vy­nese vás svou silou
   ale každý nese na ra­me­nou kaž­dého
   pouze silou slibů & po­chyb­ných vidin & ig­no­rance

2:06 20.11.2004

   nic není jed­no­du­ché
   ale něco je ne­možné
   zaplať za slávu idiote!
   zaplať nám ty idiote!

1:52 21.11.2004 – pocit pod spán­ko­vou kostí

   chce se mi křičet
   ale jsem moc ospalý
   ale zá­ro­veň nechci pro­pad­nout do světa noč­ních můr
   chce se mi křičet
   ale nechci nikoho vzbu­dit
   a navést ná­mě­síčné vrahy na svou adresu
   chce se mi křičet
   stra­chem ze stra­chu, který se ukrývá ve tmě
   ve které žije s pří­zraky
   chce se mi křičet
   ale vlastně nevím proč

1:58 21.11.2004 – půl­noční bu­dí­ček

   crrrrrrrrrr ra­chi­tická po­stava se mi sklání nad se­vře­nými víčky
   asi matka a šroub v jednom z regálů v dílně na sny

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz