k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Kráska a stroj

6. 12. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Kráska s vlasy rudými jako pla­meny sklář­ských pecí
s ná­de­chem křeh­kých kaštanů a medu na rtech
hor­kých i pří­vě­ti­vých. Stojí tam na mýtině vel­ko­města
vpro­střed času pod za­pa­da­jí­cím slun­cem
a žlu­to­hně­dým oparem něčeho ne­u­cho­pi­tel­ného.
Oči opilé slzami, vy­kře­sá­va­jící jiskry i vlastní světlo.
A před ní stojí Stroj s per­ma­nent­ním re­za­vým škle­bem
na stří­br­no­šedé masce bez emocí.
Uvnitř me­cha­nická mysl ovládá sílu motorů,
zatím spí­cích. Ale tiká v něm i srdce,
na­pá­jené mo­no­tón­ními elek­tric­kými vzru­chy,
někde pod jemně te­pa­nou krus­tou brnění z oceli
od­rá­že­jící svit vy­chá­ze­jí­cího měsíce.
Jsou jako kráska a stroj,
roz­dílní jako den a noc.
Přesto se milují.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz