k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Když skončím s kudlou v zádech v přeplněným autobuse 391 směr Depo Hostivař...

12. 3. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

autor:Kaja47

[ tato poezie je plytká, hloupá, vul­gární, prázdná a de­mentní ]


kolem pla­kátů Sal­vá­tora Dalí

a tak stojím v tom pře­pl­ně­ným au­to­buse linky 391
    v tom ne­smír­ným stroji
    v břichu velryby

kolem vy­zvra­ce­ných kaluží tu­zem­skýho rumu

po třech pivech
    a hypnóze uhran­či­výho špa­něla
    plivu dolů z Nu­se­láku
    a pro­mýš­lím skok
    jako blázen xmrti spa­sení

kolem je­ho­vistů s krum­páči v leb­kách

píšu poezii na pivní tácky
    una­ve­nou poezii s kruhy pod očima
    poezii o lásce, kterou neznám
    poezii, která je vcelku na­hovno
    poezii, kde věty končí třemi teč­kami…

kolem ma­le­šické spa­lovny

jen se dvěma ho­di­nami spánku
    s těž­kými víčky
    a s hlavou jako razící štít
    pro­bou­rá­vám davy má­tož­ných postav

kolem od­bo­ček hlavní dějové linie

mastné se­dačky vy­slaly pár sar­kas­tic­kých po­libků
    a tak jen s olo­vě­ným po­hle­dem
    vedu pár ml­čen­li­vých debat
    a vy­řvá­vám popis světa v ně­ko­lika prázd­ných slo­vech
    a křičím, že závod končí až smrtí všech běžců
    a pod­vě­domí radí: prostě to udělej, prostě to udělej
    ale mě se chce spát

kolem něčeho úplně jiného

a tak stojím v tom au­to­buse
    a mám kudlu v zádech
    (trochu to lechtá)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz