k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Jahodová kráska

27. 1. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

ústa ja­ho­dové krásky
pro­ka­i­nem zkři­vená
do dě­si­vého šklebu
bes­ti­ální vraždy

radost z rozkoše
rozkoš z ničení
žhavé po­libky
a hor­livé ko­pance

tělo ja­ho­dové krásky
po­le­hává v parku
po dvojím zná­sil­nění
zaživa a po smrti

zví­řata hodují
žerou mršiny
na di­vo­kých ve­čí­r­cích
ztrá­cejí zá­brany

oči ja­ho­dové krásky
do večera vy­hasly
a plné rudých žilek
tupě zírají do tmy

lidé řvou
po­dobni stvůrám
chtějí krev
po­pí­jet k večeři

vůně ja­ho­dové krásky
na­sákla pe­t­ro­le­jem
a zážeh sirky
za­vr­šil půl­noční ro­manci

stá­váme se smeč­kou
stá­váme se stádem
kr­ve­lač­ných bestií
bez svě­domí a sou­citu

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz