k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Illusionmaker

17. 10. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Baví mě dělat takový ty divný věci,
při nichž se blahem roz­tej­kám,
baví mě a zdá se mi o nich každé noci,
někdy to těžko roz­dej­chám.

Nejdřív jemně,
pak skoro ne­stí­hám,
pár očí se upřeně dívá na mě
a potom umírám.

Vět­ši­nou jsem v prdeli,
ti zruč­nější jsou v lep­ších po­lo­hách
čekají na správ­nou chvíli
a po­kra­čují v růz­ných po­do­bách

Je v tom in­stinkt dravce,
který jedná v pravou chvíli,
pomáhá tam kde chce
a do­stává odměnu za svou píli.


* poprvé zmí­něna 22.čer­vence 2003 12:42

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz