k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Hlavy strojů - Mazací hlava

25. 2. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

hlavy strojů

Mazací hlava

autor:Kaja47

Slabé za­chvění mo­tý­lích křídel v šeru

mazací hlavy – žhnou vám v mys­lích

slunce padá a na­klání se k pod­ve­čeru

mazací hlavy – rudnou horkem; líhMoji milí, tady máte to své zlato,

ře­tě­zová reakce v ple­chovce uh­lo­vo­díků

zby­tečně roz­pou­taná – jako písek a síto;

mazací hlavy kvílí jako stádo rych­líků„Tra­vička zelená, to je moje peřina“

tak zní pravda smečky idiotů,

roz­sé­vat a sklí­zet – jejich cíl je výšina

ne­zdolně vysoká; na­slou­chat dupotuMazací hlavy – při­jdou, při­běh­nou,

při­kvačí, spě­chají, těšíc se při­řítí;

mazací hlavy – vy­hle­dá­vají a za­kous­nou

se do další oběti; vy­le­zou řitíMoji milí, tady máte to své zlato,

proces pod­lé­hání a pod­lo­mení vůle ne­snese od­kladu,

trvá ně­ko­lik ča­ro­krás­ných dnů, ale mýto

se za­pla­tit musí; ma­ši­né­rie roz­kladuŠelest strá­nek knihy v letním vánku

mazací hlavy – není cesta ven;

až vítr na­hmátne po­slední stránku

mazací hlavy pohltí celou zem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz