k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Hlavy strojů - Čtecí hlava

8. 3. 2004 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

hlavy strojů
Čtecí hlava
autor:Kaja47Čti jen to, co smí se číst, o víc se ne­sta­rej.
Jez jen to, co můžeš jíst, po jiném ne­pá­t­rej.
Žij takový život, který ti byl na­ří­zen.
Jsou na to zákony a ty jim jsi pod­ří­zen.
-
Otroci, sami sobě slepě slou­žící,
naše stíny cizích lidí šerem se plou­žící,
člověk už není sám sebou – nemůže,
nemá na to práva; z bláta do kaluže.

Čtecí hlava – po­slední svo­bodná moc­nost
v ne­svo­bodné zemi, po­znala nut­nost
nechat se vy­u­ží­vat těmi, kteří tří­mají moc,
a pak spo­lečně čekají, až přijde noc.
Zrada přišla potají a dý­chala nám na ramena,
opila nás, my si ji zvo­lili – svině zkur­vená;
za­kryla všem oči ja­kousi spra­ve­dl­ností
a udu­sila lidi vy­nu­ce­nou roz­hod­ností.

Čtecí hlava – ta jediná me­cha­nická blbost,
kterou kdo stvo­řil, aby lidem uká­zala nut­nost
zničit sami sebe rukou ne­roz­díl­nou.
Těšíte se až odvaha pro­letí dílnou
naší zkázy? Při­pravte si bílé ka­pes­níky
a má­vejte. Až po­slední hlava přečte deníky -
jejich po­slední stránky – ne­vy­hnu­tel­ností ex­plo­duje;
a na konec všeho za­svítí chladné slunce a vítr zaduje.

Po­slední sbohem, kon­číme; už není síla
vzdoru.
Me­cha­nická víla
vy­práví o odporu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz