k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Dráty do očí a oči do drátů

9. 8. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dráty do očí a oči do drátů Dráty do očí a oči do drátů Dráty do očí a oči do drátů Dráty do očí a oči do drátů Dráty do očí a oči do drátů Dráty do očí a oči do drátů

exis­tuje milion způ­sobů jak tě zabít
vraž­dit pis­tolí, ale stejně tak za­bí­jet nožem, rukou, ka­me­nem
můžu použít i omamné jedy a ne­ře­děné ky­se­liny
nebo na­sa­dit hady škr­tiče a levharty
stačil by i pra­chsprostý klavír vy­ho­zený ze tře­tího patra
je tolik způ­sobů
tak proč se tě pro­boha nemůžu zbavit?


ne­dávno jsem našel na drátě vy­cpaná
& zdi­gi­ta­li­zo­vaná torza mi­nu­lých vče­rejšků
už jsem si pro ně v hlavě po­sta­vil hra­nici
ale teď o tobě vím úplně všechno:
značku ho­di­nek, barvu trika, tvar brýlí
a míchám pláč se smí­chem v poměru 1:2
znám i tvůj krk – za­tra­ceně vhodný k uškr­cení
mám fotky, časy, jména


mohl bych se posrat štěs­tím
ale ne­u­dě­lám to

našel jsem tě i když hledám za­po­me­nutí
asi se tě už ne­zba­vím


vzpo­mínky se smrskly na pár pixelů a 6 fotek
toť vše


⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸺

při­pa­dám si trochu jako idiot, co kouká klí­čo­vou dírkou
a ví, že mu za to někdo roz­bije hubu
ale je to docela fajn pocit; le­da­cos zjis­tit i když
mě to vůbec ne­za­jímá
za­sra­nejch 1852 úhozů a 19 kroků za­sra­nýho těs­no­pisu

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz