k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Dehet

6. 5. 2004 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dehet
autor:Kaja47pre…
radši svět z oceli než z masa, chyby
stří­brné cosi, kou­zelné slo­víčko kdyby
dehet ne­vy­u­ží­vaná ka­pa­cita ve­li­kosti, ne­zá­leží
nad­prů­měrně vy­ba­ven, běží
za lep­šími zítřky, zne­chu­cen rozkoší, důl
řešení v tem­notě, pod­patky leptá sůl
ne, slovo ve tmě, stroje, pod kůží kla­diva
krum­páče v mozku, síla tr­ha­jící řetězy, pře­diva
vztahů, zkře­hlé, lou­pa­jící se, re­za­tící, úpadek
se­káčky na maso, záblesk v za­pa­da­jí­cím slunci, moře se­ke­rek
po­zved­něte k vesmíru a ničte, chvě­jící se odpor
hlas ne­ná­visti, slepá ulička, konec ne­při­jde přes hustou síť závorkalte ocel pro svou víru
boj, práce, splý­vají, ve světě díru
dehet ne­u­dě­lají, ma­gické řetězy ano
veš­kerá snaha pro nic, vše pro­dáno
ne­přá­te­lům, tra­gicky ne­vý­hodná smlouva
le­tenka tam a zpátky už ne, hoř­kost se vzdouvá
v ústech, kla­diva svrbí, křeče v kos­tech
slepá ulička a my tudy běžíme, po­slech
kolejí, vlak bu­douc­nosti, po­hy­bu­jící se pára
ví kam do­je­dem, na­sed­něte, vůle sálá
pod me­cha­nic­kou vlaj­kou, pra­po­rem
kla­divy, vůlí, rukama odpor přece roz­bi­jem
…post

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz